(best) beeldbank.cultureelerfgoed.nl rce-mediabank.png
om deze video te bekijken

De luistervink

Dordrechts Museum, in bruikleen RCE, 1953